Kaikis Luren

The resident sage of the town of Cryllor.

Description:
Bio:

Kaikis Luren

Greyhawk 4E: Cryllor cpip